Hemiplegia - Hemiplegia w literaturze.

MEDserwis.pl > Hemiplegia >Hemiplegia w literaturze.

Hemiplegia w literaturze.

Więcej informacji na temat hemiplegii mogą Państwo znaleźć w poniższej literaturze:

1. Herman E, Diagnostyka chorób układu nerwowego, PZWL, Warszawa 1982

2. Lesław Sadowski, Paraliż, Wydaw. Skorpion, Warszawa 1999

3. Diller L., Porażenie połowicze (hemiplegia), w: Praktyka psychologiczna
w rehabilitacji inwalidów, [red.: Garret J. - Levine E .], Warszawa 1974

4. Grochmal S., Aktualne zadania psychosocjalne rehabilitacji chorych
z niedowładem połowiczym, 3 (1993)

Zobacz więcej >>

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl